The FIDE World Chess Championships 2001, rounds 4-6 (men)

Dreev 1/2,0-1
Anand
1-0,1/2
Anand
Ivanchuk
1/2,1/2,
1/2,0-1
Anand
Topalov 1/2,1/2
Shirov
Shirov 1/2,1/2,0-1,1-0,0-1
Ivanchuk 1-0,1/2
Ivanchuk
1/2,1/2
1/2,1/2,1-0,1/2
Ye
Lautier 1/2,1/2
Lautier
Nikolic 1-0,1-0

Adams 1/2,1/2
Svidler
1/2,1/2
1/2,1/2,1-0
Svidler
Ponomariov
1/2,1/2,
0-1,1/2
Svidler 1/2,1/2,1/2,0-1,1/2
Azmaiparashvili 1/2,1/2
Gelfand
Gelfand 0-1,1-0,0-1,1/2
Ponomariov 1-0,0-1
Ponomariov
1/2,1/2
1-0,1-0
Morozevich 1/2,1-0
Bareev 1-0,1-0
Bareev
Ehlvest


Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2001