UAE FIDE Grand Prix 2002,
rounds 1-3


Ponomariov 1/2,0-1
Zhu Chen
0-1,0-1
Karpov
Georgiev
0-1,1-0
0-1,1/2
Zhu Chen
Van Wely 1-0,0-1
Karpov
Karpov 0-1,1/2
Dreev 1-0,1-0
Dreev
1/2,1/2
0-1,0-1
Ye
Nikolic 0-1,1/2
Georgiev
Georgiev
Leko 1-0,1-0
Leko
1/2,1-0
Leko
Topalov
0-1,1-0
1/2,1-0
Al-Modiahki
Novik 0-1,1/2
Lautier
Lautier
Khalifman 1-0,1/2
Khalifman
0-1,1/2
Acs
Karjakin 0-1,0-1
Topalov
Topalov
Morozevich 1/2,1/2
Grischuk
1-0,0-1
1-0,1-0
Grischuk
Bacrot
1-0,1-0
Grischuk 0-1,1-0,1/2
Radjabov 1/2,1-0
Radjabov
Saleh
Ivanchuk 1/2,1/2
Ivanchuk
1/2,0-1
Bareev 1-0,1-0
Bacrot 1/2,1/2
Bacrot
Ehlvest 1/2,1-0
Short 1/2,1/2
Short
1/2,1/2
0-1,0-1
Shirov
Azmaiparashvili
1-0,0-1
1-0,1-0
Svidler 0-1,1-0,1-0
Othman 1/2,0-1
Shirov
Shirov
Belkhodja 0-1,1/2
Azmaiparashvili
0-1,1-0
1/2,1-0
Azmaiparashvili
Taleb 0-1,1/2
Anand
Anand


Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2002