Moscow FIDE Grand Prix 2002,
1-3 rounds


Vlassov 0-1,1/2
Ponomariov
0-1,0-1
Beliavsky
Smirin
1/2,1-0
Ponomariov
Beliavsky 1-0,0-1
Beliavsky
Rublevsky 1-0,1-0
Georgiev 1-0,0-1
Dreev
0-1,0-1
Dreev 0-1,1-0,0-1
Smirin 1/2,1-0
Smirin
Karjakin
Radjabov 1/2,1-0
Radjabov
1-0,0-1
1-0,1/2
Radjabov
Ivanchuk
1/2,1/2
0-1,1-0,1-0
Svidler
Akopian 0-1,1-0
Akopian
Bologan 1-0,0-1,1-0
Sutovsky 1-0,1-0
Sutovsky
1/2,0-1
Azmaiparashvili
Ivanchuk 1-0,0-1
Ivanchuk
Motylev 1/2,1/2,1-0
Sasikiran 0-1,1-0
Bareev
1-0,1-0
Bareev
Khalifman
1/2,0-1
Bareev 0-1,1/2
Vaganian 1-0,0-1
Onischuk
Onischuk 0-1,1/2
Bacrot 0-1,0-1
Kasimdzhanov
1/2,0-1
Kasimdzhanov
Khalifman 1-0,1/2
Khalifman
Ghaem
Seirawan 1/2,0-1
Grischuk
1/2,1/2
1-0,0-1,1-0
Grischuk
Kasparov
1/2,0-1
Grischuk
Polgar 1-0,1-0
Polgar
Nikolic
Gurevich 0-1,0-1
Lautier
0-1,0-1
Lautier
Kasparov 1-0,1-0
Kasparov
Ehlvest


Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2002