Eurotel knockout, Prague 2002,
rounds 1-3


Kasparov 1-0,1-0
Kasparov
1-0,1-0
Kasparov
Ivanchuk
1/2,1/2
1/2,1/2,0-1
Milos
Polgar 1-0,0-1
Polgar
Ye 1-0,1/2
Gelfand 1/2,1-0
Gelfand
0-1,1/2
Seirawan
Van Wely 1/2,0-1
Ivanchuk
Ivanchuk
Timman 0-1,0-1
Anand
1-0,1-0
Anand
Sokolov
1/2,1-0
Anand
Khalifman 1-0,1/2
Khalifman
Bologan
Sokolov 1/2,1/2
Sokolov
1-0,1/2
Leko 1-0,1/2
Adams 1/2,1/2
Adams
Radjabov 1-0,1/2
Kramnik 1-0,1-0
Kramnik
1/2,0-1
Karpov
Morozevich
1-0,1/2
Hrachek
Karpov 1-0,1/2
Karpov
Short
Grischuk 1/2,1/2
Grischuk
0-1,0-1
Tkachiev 1-0,0-1,1-0
Morozevich 1/2,1-0
Morozevich
Movsesjan
Topalov 1-0,0-1
Topalov
1-0,1/2
Topalov
Shirov
1/2,0-1
Milov 1-0,1/2
Svidler 1-0,1-0
Svidler
Piket
Shirov 1/2,1/2
Shirov
1-0,1-0
Gurevich 1-0,1-0
Bareev 1/2,0-1
Yusupov
Jusupov


Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2002