The new Match of Century .
The match Russia - The Rest of the World.

September 8-11, 2002

The results

1st round:
Bareev - Shirov 1/2
Short - Svidler 1/2
Motylev - Anand 0-1
Ivanchuk - Kasparov 1-0
Karpov - Smirin 0-1
Rublevsky - Ponomariov 1/2
Leko - Kramnik 1/2
Khalifman - Radjabov 1/2
Polgar - Grischuk 0-1
Morozevich - Gelfand 1/2
Russia - The Rest of the World 4:6
2nd round:
Gelfand - Bareev 0-1
Grischuk - Short 1/2
Anand - Zvjagintsev 1-0
Kasparov - Leko 1/2
Radjabov - Karpov 1-0
Ponomariov - Motylev 1/2
Kramnik - Ivanchuk 1/2
Smirin - Khalifman 1/2
Rublevsky - Polgar 1-0
Shirov - Morozevich 1-0
Russia - The Rest of the World 4.5:5.5
3rd round:
Smirin - Grischuk 1/2
Morozevich - Akopian 1-0
Anand - Khalifman 1/2
Motylev - Ivanchuk 1/2
Gelfand - Kasparov 1/2
Shirov - Kramnik 1-0
Dreev - Leko 1/2
Ponomariov - Zvjaginsev 1-0
Bareev - Short 1-0
Radjabov - Svidler 0-1
Russia - The Rest of the World 5.5:4.5
4th round:
Svidler - Smirin 1/2
Azmaiparashvili - Bareev 1/2
Karpov - Anand 1/2
Ivanchuk - Dreev 1/2
Kasparov - Shirov 1-0
Kramnik - Gelfand 1/2
Leko - Motylev 1-0
Khalifman - Ponomariov 0-1
Short - Morozevich 0-1
Grischuk - Radjabov 1-0
Russia - The Rest of the World 5.5:4.5
5th round:
Motylev - Gelfand 0-1
Leko - Karpov 0-1
Svidler - Anand 1-0
Polgar - Kasparov 1-0
Grischuk - Ponomariov 1/2
Dreev - Shirov 1/2
Akopian - Kramnik 0-1
Bareev - Radjabov 0-1
Ivanchuk - Rublevsky 1-0
Morozevich - Smirin 1-0
Russia - The Rest of the World 5:5
6th round:
Azmaiparashvili - Grischuk 1/2
Ponomariov - Svidler 1/2
Khalifman - Leko 1/2
Karpov - Ivanchuk 1/2
Gelfand - Dreev 1-0
Shirov - Motylev 1-0
Kasparov - Short 1/2
Kramnik - Polgar 1/2
Smirin - Bareev 0-1
Radjabov - Morozevich 0-1
Russia - The Rest of the World 5:5
7th round:
Morozevich - Anand 1/2
Bareev - Ponomariov 1/2
Leko - Svidler 1/2
Ivanchuk - Grischuk 1/2
Karpov - Gelfand 1/2
Khalifman - Shirov 1/2
Short - Rublevsky 1/2
Polgar - Dreev 0-1
Kramnik - Smirin 0-1
Kasparov - Radjabov 1/2
Russia - The Rest of the World 5:5
8th round:
Anand - Bareev 1/2
Ponomariov - Morozevich 1/2
Grischuk - Leko 1/2
Svidler - Ivanchuk 1/2
Gelfand - Khalifman 1-0
Shirov - Karpov 1/2
Dreev - Azmaiparashvili 1/2
Zvjaginsev - Polgar 1/2
Akopian - Kasparov 1-0
Radjabov - Rublevsky 1/2
Russia - The Rest of the World 4:6
9th round:
Kramnik - Anand 1/2
Kasparov - Ponomariov 1/2
Leko - Morozevich 1-0
Ivanchuk - Bareev 1/2
Svidler - Gelfand 1/2
Grischuk - Shirov 0-1
Short - Karpov 0-1
Axmaiparashvili - Khalifman 1/2
Rublevsky - Smirin 1/2
Dreev - Radjabov 1/2
Russia - The Rest of the World 4.5:5.5
10th round:
Anand - Kasparov 1/2
Ponomariov - Kramnik 1/2
Bareev - Leko 1/2
Morozevich - Ivanchuk 1/2
Gelfand - Grischuk 1/2
Shirov - Svidler 1-0
Khalifman - Short 1/2
Karpov - Polgar 1-0
Smirin - Dreev 0-1
Radjabov - Zvjaginsev 1-0
Russia - The Rest of the World 5:5

The results of each player of the teams:
Russia
Bareev
Morozevich
Grischuk
Svidler
Karpov
Dreev
Kramnik
Kasparov
Khalifman
Rublevsky
Motylev
Zvjaginsev
 
2726
2716
2702
2690
2687
2676
2807
2838
2690
2658
2634
2673
       
6.0/10
6.0/10
5.5/10
5.0/ 9
5.0/ 9
4.5/ 8
4.0/ 9
4.0/10
3.5/ 9
3.0/ 6
1.0/ 6
0.5/ 4
                World
Shirov
Gelfand
Ivanchuk
Ponomariov
Leko
Anand
Radjabov
Smirin
Short
Azmaiparashvili
Polgar
Akopian
 
2697
2710
2711
2743
2722
2755
2610
2676
2682
2676
2681
2678
       
7.0/10
6.0/10
6.0/10
6.0/10
5.5/10
5.0/ 9
5.0/10
4.0/ 9
2.5/ 8
2.0/ 4
2.0/ 7
1.0/ 3

Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2002