75th St.Petersburg championship

16-25 April, 2002round 1:
Klimov - Loginov 1/2
Eliseev - Ivanov 0-1
Smirnov - Lugovoi 1-0
Anisimov - Popov 1/2
Yemelin - Golcman 1-0
      round 2:
Loginov - Golcman 1-0
Popov - Yemelin 1/2
Lugovoi - Anisimov 1/2
Ivanov - Smirnov 1-0
Klimov - Eliseev 1/2
      round 3:
Eliseev - Loginov 0-1
Smirnov - Klimov 0-1
Anisimov - Ivanov 0-1
Yemelin - Lugovoi 1/2
Golcman - Popov 0-1
round 4:
Lugovoi - Golcman 1-0
Ivanov - Yemelin 1/2
Loginov - Popov 1/2
Klimov - Anisimov 1/2
Eliseev - Smirnov 1-0
      round 5:
Smirnov - Loginov 1-0
Golcman - Ivanov 1/2
Popov - Lugovoi 1/2
Anisimov - Eliseev 1-0
Yemelin - Klimov 1-0
      round 6:
Smirnov - Anisimov 1-0
Ivanov - Popov 1/2
Loginov - Lugovoi 1-0
Elisev - Yemelin 0-1
Klimov - Golcman 1-0
round 7:
Anisimov - Loginov 1/2
Popov - Klimov 1-0
Lugovoi - Ivanov 1/2
Yemelin - Smirnov 1-0
Golcman - Eliseev 1-0
      round 8:
Anisimov - Yemelin 1/2
Klimov - Lugovoi 1-0
Loginov - Ivanov 1/2
Smirnov - Golcman 1/2
Eliseev - Popov 1/2
      round 9:
Yemelin - Loginov 1-0
Lugovoi - Eliseev 0-1
Ivanov - Klimov 1-0
Golcman - Anisimov 0-1
Popov - Smirnov 1-0
Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2002