Saint-Petersburg Championships 2003

Men N Name ELO  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 points place
 1 Solozhenkin 2514  X ½ ½ ½  1 ½  1 ½ ½ ½  0 ½ ½ 6.5  VII
 2 Loginov 2540 ½  X  0  1 ½  0  1  0 ½ ½ ½ ½ ½ 5.5  IX
 3 Lugovoi 2563 ½  1  X  - ½ ½  1 ½ ½  1 ½ ½  1 7.5  II-IV
 4 Sergeev 2426 ½  0  +  X ½  0 ½ ½  0 ½  0  0 ½ 4.0  XII
 5 Ivanov 2557  0 ½ ½ ½  X  1 ½ ½ ½  1  1 ½ ½ 7.0  V-VI
 6 Popov 2570 ½  1 ½  1  0  X  1  0  1 ½  1 ½ ½ 7.5  II-IV
 7 Praslov 2417  0  0  0 ½ ½  0  X ½  0 ½  0  0  0 2.0  XIII
 8 Ionov 2541 ½  1 ½ ½ ½  1 ½  X  1 ½ ½ ½ ½ 7.5  II-IV
 9 Shaposhnikov 2564 ½ ½ ½  1 ½  0  1  0  X  1 ½  0 ½ 6.0  VIII
10 Novikov 2401 ½ ½  0    0 ½ ½ ½  0  X  0 ½  1 4.5  XI
11 Klimov 2507  1 ½ ½  1  0  0  1 ½ ½  1  X ½   ½ 7.0  V-VI
12 Yevseev 2580 ½ ½ ½  1 ½ ½  1 ½  1 ½ ½  X  1 8.0  I
13 Aseev 2539 ½ ½  0 ½ ½ ½  1 ½ ½  0 ½  0  X 5.0  X


Women

 N Name ELO  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 points place
 1 Egorova    X  0  0 ½ ½ ½  0  0 ½ ½  1  1  4.5  9
 2 Mokhova 2155  1  X  0  1  0  0  0  0 ½ ½ ½  1  4.5  10
 3 Bystryakova 2197  1  1  X  1  0 ½  1  1 ½  0  1  1  8.0  2
 4 Aseeva 2125 ½  0  0  X  0 ½  1  0  1  0  1  1  5.0  7
 5 Stjazhkina 2313 ½  1  1  1  X ½ ½  1 ½  1  1  1  9.0  1
 6 Sudakova 2277 ½  1 ½ ½ ½  X ½ ½  1  0  1  1  7.0  4
 7 Korbut 2312  1  1  0  0 ½ ½  X  1 ½  1  1  1  7.5  3
 8 Rakitskaya 2122  1  1  0  1  0 ½  0  X  1  1  1 ½  7.0  5
 9 Dushenok 2224 ½ ½ ½  0 ½  0 ½  0  X  1  0  1  4.5  8
10 Akatova 2136 ½ ½  1  1  0  1  0  0  0  X  1  1  6.0  6
11 Kuzevanova 2048  0 ½  0  0  0  0  0  0  1  0  X  0  1.5  11
12 Antoshkova 2103  0  0  0  0  0  0  0 ½  0  0  1  X  1.5  12
Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2003