Match Saint-Petersburg - Moscow

Saint-Petersburg, 3-5 May


1st round, 3rd MayN Title Name ELO     ELO Title Name
1 GM Khalifman (B) 2702 1 0 2639 GM Kobalija (W)
2 GM Svidler 2713 ½ ½ 2606 GM Najer
3 GM Sakaev 2664 ½ ½ 2604 GM Shipov
4 IM Yevseev 2580 ½ ½ 2562 GM Jakovenko
5 GM Popov 2570 ½ ½ 2554 GM Korotylev
6 GM Lugovoi 2563 0 1 2549 IM Belov
7 GM Ivanov 2557 1 0 2534 GM Vorobiov
8 GM Ionov 2541 ½ ½ 2534 GM Rjazantsev
9 GM Loginov 2540 ½ ½ 2530 GM Kosyrev
10 GM Aseev 2539 0 1 2526 IM Deviatkin
11 GM Novik 2527 ½ ½ 2522 GM Potkin
12 IM Klimov 2507 1 0 2521 IM Nikolenko
13 IM Sivokho 2494 ½ ½ 2503 IM Novikov
14 Lanin 2259 ½ ½ 2484 IM Sambuev
15 IM Martynov 2438 0 1 2483 IM Grachev
16 Anisimov 2444 ½ ½ 2475 IM Prizant
17 Vitugov 2447 ½ ½ 2475 IM Mukhametov
18 IM Lukin 2434 0 1 2470 IM Gabrielian
19 IM Faibisovich 2421 ½ ½ 2466 GM Kalinin
20 IM Yuneev 2427 1 0 2466 IM Vlasov
21 Shchukin 2419 0 1 2463 IM Akhmetov
22 FM Praslov 2417 0 1 2454 IM Dragomaretsky
23 Novikov 2401 0 1 2452 GM Kosteniuk
24 IM Shushpanov 2395 0 1 2450 IM Gavrilov
25 Piolianinov 2398 ½ ½ 2446 IM Ulko
26 FM Kashtanov 2369 0 1 2443 IM Dobrov
27 Biriukov 2369 1 0 2440 FM Dvalishvili
28 Mukhin 2361 ½ ½ 2430 IM Shorokhov
29 Turikov 2370 ½ ½ 2421 IM Kiselev
30 FM Smirnov 2368 0 1 2417 IM Vulfson
31 GM Taimanov 2411 1 0 2529 GM Vasiukov
32 IM Cherepkov 2395 ½ ½ 2378 IM Bykhovsky
33 IM Osnos 2384 ½ ½ 2381 IM Kremenetsky
34 IM Bukhman 2371 ½ ½ 2305 Bebchuk
35 Khavsky 2327 ½ ½ 2316 FM Gruzman
36 GM Stjazhkina 2313 ½ ½ 2474 GM Matveeva
37 GM Korbut 2312 1 0 2375 GM Grabuzova
38 IM Bystrjakova 2197 ½ ½ 2365 GM Manakova
39 IM Sudakova 2277 ½ ½ 2335 GM Zaitseva
40 Malysheva 2115 1 0 2310 GM Mikhailova

The score of the 1st round: 19:21 in favour of Moscow2nd round, 5th May

N Title Name ELO     ELO Title Name
1 GM Alekseev (W) 2607 1 0 2639 GM Kobalija (B)
2 GM Svidler 2713 ½ ½ 2606 GM Najer
3 GM Sakaev 2664 ½ ½ 2604 GM Shipov
4 IM Yevseev 2580 0 1 2562 GM Jakovenko
5 GM Popov 2570 ½ ½ 2554 GM Korotylev
6 GM Lugovoi 2563 ½ ½ 2549 IM Belov
7 GM Ivanov 2557 1 0 2534 GM Vorobiov
8 GM Ionov 2541 ½ ½ 2534 GM Rjazantsev
9 GM Loginov 2540 1 0 2530 GM Kosyrev
10 GM Aseev 2539 0 1 2526 IM Devjatkin
11 GM Novik 2527 ½ ½ 2522 GM Potkin
12 IM Klimov 2507 ½ ½ 2521 IM Nikolenko
13 IM Sivokho 2494 ½ ½ 2503 IM Novikov
14 Lanin 2259 ½ ½ 2484 IM Sambuev
15 IM Martynov 2438 ½ ½ 2483 IM Grachev
16 Anisimov 2444 ½ ½ 2475 IM Prizant
17 Vitugov 2447 1 0 2475 IM Mukhametov
18 IM Lukin 2434 ½ ½ 2470 IM Gabrielian
19 IM Faibisovich 2421 ½ ½ 2466 GM Kalinin
20 Utkin 2334 0 1 2466 IM Vlasov
21 Shchukin 2419 0 1 2463 IM Akhmetov
22 FM Praslov 2417 ½ ½ 2454 IM Dragomaretsky
23 Novikov 2401 0 1 2452 GM Kosteniuk
24 IM Shushpanov 2395 ½ ½ 2450 IM Gavrilov
25 Polianinov 2398 ½ ½ 2446 IM Ulko
26 FM Kashtanov 2369 0 1 2443 IM Dobrov
27 Birjukov 2369 ½ ½ 2440 FM Dvalishvili
28 Mukhin 2361 ½ ½ 2430 IM Shorokhov
29 Turikov 2370 0 1 2421 IM Kiselev
30 Matlakov 2319 0 1 2417 IM Vulfson
31 GM Taimanov 2411 ½ ½ 2529 GM Vasiukov
32 IM Cherepkov 2395 ½ ½ 2374 IM Bykhovsky
33 IM Osnos 2384 ½ ½ 2381 IM Kremenetsky
34 IM Bukhman 2371 ½ ½ 2310 Bebchuk
35 Khavsky 2327 0 1 2316 FM Gruzman
36 GM Stjazhkina 2313 0 1 2474 GM Matveeva
37 GM Korbut 2312 ½ ½ 2375 GM Grabuzova
38 IM Bystrjakova 2197 1 0 2365 GM Manakova
39 IM Sudakova 2277 ½ ½ 2335 GM Zaitseva
40 Rakitskaya 2122 ½ ½ 2310 GM Mikhailova

The score of the 2nd round: 17.5:22.5 in favour of Moscow


The score of the match: 36,5:43,5 in favour of Moscow

Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2003