57th Russian Chess Championship

Saint-Petersburg, 20-31 May, 2004

Click on a pic to enlarge
Annotators GM Evgeny Solozhenkin and WIM Irina Sudakova Live annotations. Live annotations.
Playing hall Playing hall Vitaly Tseshkovsky
GM Sakaev vs. GM Dolmatov Romanov vs. GM Zvjaginsev GM Tregubov vs. Nepomniachtchi
GM Shaposhnikov vs. Andreikin Shahcom Company. Ilya Manakov and Igor Moskovich  Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2004