57th Russian Chess Championship

Saint-Petersburg, 20-31 May, 2004

Click on a pic to enlarge
GM Vitaly Tseshkovsky GM Sakaev vs. GM Dolmatov Romanov vs. GM Zvjaginsev
Kurnosov vs. Nepomniachtchi Danin vs. GM Alekseev GM Alexei Dreev
GM Tseshkovsky GM Sergey Ivanov GM Epishin vs. GM Tregubov
GM Konstantin Sakaev Ian Nepomniachtchi  Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2004