The Championships of Russia among club team,
April 19th - May 1st, Dagomys, Russia

Results

1st round
April 20 2006
South Ural 3,5 - 2,5 Meria
1 Asrian = = Sutovsky
2 Lputian 1 0 Miton
3 Riazantsev = = Shomoev
4 Bezgodov = = Rychagov
5 Sveshnikov = = Iskusnykh
6 Romanov = = Nikolenko

Termosteps 4 - 2 Lada
1 Gelfand = = Alekseev
2 Khalifman 0 1 Yefimenko
3 Bareev = = Grachev
4 Mamedjarov 1 0 Novikov
5 Korotylev 1 0 Kharitonov
6 Belov 1 0 Geller
      MCF 4 - 2 Uniline
1 Zvjaginsev 1 0 Ponomariov
2 Erenburg = = Karjakin
3 Kobalia = = Landa
4 Galkin = = Tregubov
5 Grigoriants = = Sorokin
6 Savchenko 1 0 Khismatullin

Ural 3,5 - 2,5 Finek
1 Grischuk = = Tiviakov
2 Shirov = = Movsesian
3 Akopian 1 0 Brodsky
4 Dreev 0 1 Yevseev
5 Malakhov 1 0 Khairullin
6 Motylev = = Yemelin
      Ladja-Kazan 3 - 3 TPS
1 Radjabov = = Ivanchuk
2 Kasymzhanov = = Volokitin
3 Timofeev = = Najer
4 Filippov 0 1 Volkov
5 Kharlov 1 0 Popov
6 Yandemirov = = Korneev

Tomsk-400 5 - 1 Ekonomist-SGSEU
1 Morozevich 1 0 Moiseenko
2 Yakovenko 1 0 Elianov
3 Bologan 1 0 Tomashevsky
4 Tkachev 1 0 Djachkov
5 Smirnov = = Kornev
6 Nepomniaschij = = Shaposhnikov
2nd round
April 21 2006
South Ural 3 - 3 Termosteps
1 Karpov = = Gelfand
2 Asrian = = Rublevsky
3 Lputian = = Bareev
4 Rjazansev = = Mamedjarov
5 Bezgodov = = Korotylev
6 Kurnosov = = Amonatov

Lada 3,5 - 2,5 MCF
1 Alekseev = = Zvjaginsev
2 Areschenko = = Erenburg
3 Yefimenko = = Kobalia
4 Grachev = = Galkin
5 Novikov = = Grigoriants
6 Frolianov 1 0 Savchenko
      Uniline 2,5 - 3,5 Ural
1 Ponomariov 1 0 Grischuk
2 Najdich 0 1 Shirov
3 Landa 1 0 Akopian
4 Tregubov 0 1 Dreev
5 Yakovich = = Malakhov
6 Sorokin 0 1 Sakaev

FINEK 3 - 3 Ladja
1 Tiviakov = = Radjabov
2 Movsesian = = Kasymzhanov
3 Brodsky = = Timofeev
4 Yevseev 0 1 Filippov
5 Turov 1 0 Kharlov
6 Vitiugov = = Iljin
      TPS 4 - 2 Tomsk-400
1 Ivanchuk 1 0 Aronian
2 Volokitin 0 1 Morozevich
3 Najer 1 0 Yakovenko
4 Volkov 1 0 Bologan
5 Korneev = = Tkachev
6 Kiriakov = = Smirnov

Merija 3 - 3 Ekonomist-SGSEU
1 Sutovsky = = MOiseenko
2 Miton = = Elianov
3 Shomoev = = Roiz
4 Rychagov = = Tomashevsky
5 Deviatkin = = Dijachkov
6 Gabrielian = = Kornev
3rd round
April 22 2006
MCF 3 - 3 South Ural
1 Zvjaginsev = = Karpov
2 Erenburg = = Asrian
3 Kobalia = = Lputian
4 Galkin 0 1 Riazansev
5 Potkin = = Bezgodov
6 Savchenko 1 0 Kurnosov

Termosteps 3,5 - 2,5 Merija
1 Gelfand 1 0 Sutovsky
2 Rublevsky = = Miton
3 Khalifman 0 1 Shomoev
4 Bareev = = Iskusnykh
5 Belov 1 0 Nikolenko
6 Amonatov = = Deviatkin
      Ural 3 - 3 Lada
1 Grischuk 0 1 Alekseev
2 Shirov = = Areschenko
3 Akopian = = Yefimenko
4 Dreev = = Grachev
5 Malakhov 1 0 Novikov
6 Sakaev = = Frolianov

Ladja-Kazan 2,5 - 3,5 Uniline
1 Radgabov = = Ponomariov
2 Kasymdzhanov = = Kariakin
3 Timofeev 1 0 Landa
4 Filippov 0 1 Tregubov
5 Kharlov 0 1 Yakovich
6 Yandemirov = = Khismatulin
      Tomsk-400 3,5 - 2,5 FINEK
1 Aronian 1 0 Tiviakov
2 Morozevich 0 1 Movsesian
3 Yakovenko 0 1 Turov
4 Bologan 1 0 Khairullin
5 Tkachev 1 0 Yemelin
6 Inarkiev = = Vitiugov

Ekonomist-SGSEU 2,5 - 3,5 TPS
1 Moiseenko = = Ivanchuk
2 Elianov = = Volokitin
3 Roiz = = Najer
4 Tomashevsky = = Volkov
5 Kornev = = Korneev
6 Ilyushin 0 1 Kirjakov
4th round
April 23 2006
Termosteps 3,5 - 2,5 MCF
1 Rublevsky 1 0 Zvjaginsev
2 Khalifman = = Erenburg
3 Bareev 1 0 Kobalia
4 Mamediarov = = Potkin
5 Korotylev = = Grigoriants
6 Belov 0 1 Savchenko

Merija 3,5 - 2,5 TPS
1 Sutovsky = = Ivanchuk
2 Miton = = Volokitin
3 Shomoev = = Najer
4 Rychagov 1 0 Volkov
5 Iskusnykh = = Popov
6 Gabrielian = = Korneev
      Lada 2,5 - 3,5 Ladja (Kazan)
1 Alekseev = = Radjabov
2 Areschenko = = Kasymzhanov
3 Yefimenko 0 1 Timofeev
4 Grachev = = Filippov
5 Froljanov = = Kharlov
6 Kharitonov = = Iljin

Uniline 2 - 4 Tomsk-400
1 Ponomariov = = Aronian
2 Najdich 0 1 Morozevich
3 Tregubov = = Bologan
4 Yakovich = = Tkachev
5 Sorokin = = Smirnov P
6 Khismatullin 0 1 Inarkiev
      FINEK 3 - 3 Ekonomist-SGSEU
1 Tiviakov = = Moiseenko
2 Movsesian = = Elianov
3 Brodsky = = Roiz
4 Yevseev = = Tomashevsky
5 Turov = = Djachkov
6 Yemelin = = Shaposhnikov

South Ural 1,5 - 4,5 Ural
1 Karpov 0 1 Akopian
2 Asrian = = Dreev
3 Lputian = = Malakhov
4 Riazantsev 0 1 Motylev
5 Bezgodov = = Sakaev
6 Sveshnikov 0 1 Aleksandrov
5th round
April 24 2006
Ladja (Kazan) 3 - 3 South Ural
1 Radjabov = = Asrian
2 Kasymzhanov = = Riazantsev
3 Timofeev 0 1 Bezgodov
4 Filippov 0 1 Kurnosov
5 Kharlov 1 0 Sveshnikov
6 Iljin 1 0 Romanov

Ural 3,5 - 2,5 Termosteps
1 Grischuk 0 1 Gelfand
2 Shirov 1 0 Rublevsky
3 Dreev = = Khalifman
4 Malakhov 1 0 Bareev
5 Motylev 0 1 Mamedjarov
6 Aleksandrov 1 0 Korotylev
      MCF 3 - 3 Merija
1 Zvjaginsev = = Sutovsky
2 Erenburg = = Shomoev
3 Galkin = = Rychagov
4 Potkin 1 0 Iskusnykh
5 Grigoriants = = Deviatkin
6 Savchenko 0 1 Gabrielian

Tomsk-400 4,5 - 1,5 Lada
1 Aronian 1 0 Alekseev
2 Yakovenko = = Areschenko
3 Bologan = = Yefimenko
4 Smirnov P 1 0 Grachev
5 Inarkiev 1 0 Novikov
6 Nepomnyaschy = = Geller
      Economist-SGSEU 4 - 2 Uniline
1 Moiseenko 1 0 Ponomariov
2 Elianov = = Najdich
3 Roiz 1 0 Landa
4 Tomashevsky = = Yakovich
5 Djachkov 0 1 Sorokin
6 Kornev 1 0 Khismatullin

TPS 3,5 - 2,5 Finek
1 Ivanchuk = = Movsesian
2 Volokitin 0 1 Brodsky
3 Najer 1 0 Yevseev
4 Popov 1 0 Turov
5 Korneev 1 0 Khairulin
6 Kiriakov 0 1 Vitiugov
6th round
April 25 2006
Termosteps 3 - 3 Ladja (Kazan)
1 Gelfand = = Radjabov
2 Rublevsky = = Kasymzhanov
3 Khalifman 0 1 Timofeev
4 Bareev 1 0 Filippov
5 Mamedjarov 1 0 Kharlov
6 Belov 0 1 Iljin
      MCF 3 - 3 Ural
1 Zvjaginsev = = Grischuk
2 Erenburg = = Shirov
3 Kobalia 1 0 Akopian
4 Galkin 0 1 Malakhov
5 Potkin = = Motylev
6 Grigoriants = = Sakaev
      South Ural 3,5 - 2,5 Tomsk-400
1 Asrian = = Yakovenko
2 Lputian 1 0 Bologan
3 Riazantsev = = Tkachev
4 Bezgodov = = Smirnov P
5 Kurnosov = = Inarkiev
6 Romanov = = Nepomniaschy
Merija 2,5 - 3,5 FINEK
1 Sutovsky = = Tiviakov
2 Miton = = Movsesian
3 Rychagov = = Brodsky
4 Nikolenko = = Yevseev
5 Deviatkin 0 1 Yemelin
6 Gabrielian = = Vitiyugov
      Uniline 2 - 4 TPS
1 Ponomariov = = Ivanchuk
2 Kariakin 1 0 Volokitin
3 Landa 0 1 Najer
4 Tregubov 0 1 Volkov
5 Sorokin = = Popov
6 Khismatullin 0 1 Korneev
      Lada 2 - 4 Economist-SGSEU
1 Alekseev = = Moiseenko
2 Areschenko = = Elianov
3 Yefimenko = = Roiz
4 Frolianov 0 1 Tomashevsky
5 Kharitonov = = Kornev
6 Geller 0 1 Shaposhnikov
7th round
April 26 2006
Tomsk-400 3,5 - 2,5 Termosteps
1 Aronian = = Gelfand
2 Morozevich = = Rublevsky
3 Yakovenko 1 0 Bareev
4 Bologan 0 1 Mamedjarov
5 Tkachev = = Korotylev
6 Smirnov P 1 0 Amonatov
      Ladja (Kazan) 3 - 3 MCF
1 Radjabov 1 0 Zvjaginsev
2 Kasymzhanov = = Kobalia
3 Timofeev = = Galkin
4 Kharlov = = Potkin
5 Iljin = = Grigoriants
6 Yandemirov 0 1 Savchenko
      TPS 3,5 - 2,5 Lada
1 Ivanchuk 1 0 Alekseev
2 Volokitin = = Areschenko
3 Najer = = Yefimenko
4 Volkov = = Grachev
5 Popov = = Frolianov
6 Korneev = = Kharitonov
FINEK 2 - 4 Uniline
1 Tiviakov = = Karjakin
2 Movsesian = = Najdich
3 Brodsky 0 1 Landa
4 Turov = = Tregubov
5 Khajrullin = = Sorokin
6 Yemelin 0 1 Khismatullin
      Ural 4,5 - 1,5 Merija
1 Grischuk 1 0 Sutovsky
2 Shirov = = Miton
3 Akopian 1 0 Shomoev
4 Dreev = = Rychagov
5 Motylev 1 0 Iskusnykh
6 Sakaev = = Gabrielian
      Economist-SGSEU 2,5 - 3,5 South Ural
1 Moiseenko = = Asrian
2 Elianov = = Lputian
3 Roiz = = Rjazantsev
4 Tomashevsky = = Bezgodov
5 Kornev 0 1 Kurnosov
6 Shaposhnikov = = Sveshnikov
8th round
April 27 2006
MCF 2 - 4 Tomsk-400
1 Erenburg 0 1 Morozevich
2 Kobalija = = Yakovenko
3 Galkin = = Bologan
4 Potkin = = Tkachev
5 Grigoriants = = Smirnov P
6 Savchenko 0 1 Inarkiev
      Ural 3 - 3 Ladja (Kazan)
1 Grischuk = = Radjabov
2 Akopian = = Kasymzhanov
3 Dreev = = Timofeev
4 Malakhov = = Filippov
5 Motylev = = Kharlov
6 Aleksandrov = = Ilijn
      Lada 4 - 2 FINEK
1 Alekseev 1 0 Tiviakov
2 Areschenko = = Movsesian
3 Yefimenko = = Brodsky
4 Grachev = = Yevseev
5 Novikov 1 0 Turov
6 Frolianov = = Vitiugov
Termosteps 4 - 2 Economist-SGSEU
1 Gelfand = = Moiseenko
2 Rublevsky 1 0 Elianov
3 Khalifman = = Roiz
4 Mamedjarov = = Tomashevsky
5 Korotylev = = Shaposhnikov
6 Belov 1 0 Iljushin
      South Ural 2 - 4 TPS
1 Asrian = = Ivanchuk
2 Lputian 0 1 Volokitin
3 Riazantsev = = Najer
4 Bezgodov 0 1 Volkov
5 Sveshnikov = = Korneev
6 Romanov = = Kiriakov
      Merija 2 - 4 Uniline
1 Sutovsky 0 1 Ponomariov
2 Miton = = Karjakin
3 Shomoev = = Landa
4 Rychagov = = Tregubov
5 Nikolenko = = Yakovich
6 Devjatkin 0 1 Sorokin
9th round
April 28 2006
TPS 3 - 3 Termosteps
1 Ivanchuk = = Gelfand
2 Volokitin 1 0 Rublevsky
3 Najer 1 0 Bareev
4 Volkov 0 1 Mamediarov
5 Popov 0 1 Korotylev
6 Korneev = = Belov
      Tomsk-400 3 - 3 Ural
1 Morozevich = = Grischuk
2 Yakovenko = = Shirov
3 Bologan = = Dreev
4 Tkachev = = Malakhov
5 Smirnov P 0 1 Sakaev
6 Inarkiev 1 0 Aleksandrov
      Uniline 3,5 - 2,5 Lada
1 Ponomariov 1 0 Alekseev
2 Karjakin = = Areschenko
3 Landa = = Yefimenko
4 Tregubov 0 1 Grachev
5 Yakovich 1 0 Novikov
6 Sorokin = = Geller
Ladja (Kazan) 4 - 2 Merija
1 Radjabov 1 0 Miton
2 Kasymzhanov 0 1 Shomoev
3 Timofeev 1 0 Rychagov
4 Filippov 1 0 Nikolenko
5 Kharlov = = Devjatkin
6 Iljin = = Gabrielian
      FINEK 2 - 4 South Ural
1 Tiviakov = = Asrian
2 Yevseev 0 1 Lputian
3 Turov 0 1 Riazantsev
4 Khajrullin = = Kurnosov
5 Yemelin = = Sveshnikov
6 Vitiyugov = = Romanov
      Economsit-SGSEU 3 - 3 MCF
1 Moiseenko = = Zvjaginsev
2 Elianov = = Kobalia
3 Roiz = = Galkin
4 Tomashevsky = = Potkin
5 Djachkov = = Grigoriants
6 Kornev = = Savchenko
10th round
April 29 2006
Ladja (Kazan) 3 - 3 Tomsk-400
1 Radjabov = = Aronian
2 Timofeev = = Morozevich
3 Filippov 1 0 Yakovenko
4 Kharlov 0 1 Tkachev
5 Iljin = = Smirnov P
6 Yandemirov = = Inarkiev
      MCF 2,5 - 3,5 TPS
1 Zvjaginsev = = Ivanchuk
2 Erenburg = = Volokitin
3 Kobalija 0 1 Najer
4 Galkin = = Volkov
5 Potkin = = Korneev
6 Grigoriants = = Kiriakov
      Ural 3,5 - 2,5 Economist-SGSEU
1 Grischuk 1 0 Moiseenko
2 Shirov = = Elianov
3 Akopian = = Roiz
4 Dreev = = Tomashevsky
5 Malakhov 0 1 Djachkov
6 Motylev 1 0 Kornev
Termosteps 3,5 - 2,5 FINEK
1 Gelfand = = Tiviakov
2 Rublevsky = = Movsesian
3 Mamedjarov 1 0 Brodsky
4 Korotylev 0 1 Khajrullin
5 Belov = = Yemelin
6 Amonatov 1 0 Vitiugov
      South Ural 3 - 3 Uniline
1 Asrian = = Ponomariov
2 Rjazantsev 1 0 Karjakin
3 Bezgodov = = Landa
4 Kurnosov 0 1 Tregubov
5 Sveshnikov = = Yakovich
6 Romanov = = Sorokin
      Merija 3,5 - 2,5 Lada
1 Miton = = Alekseev
2 Shomoev = = Areschenko
3 Rychagov 1 0 Yefimenko
4 Iskusnykh = = Grachev
5 Devjatkin 1 0 Novikov
6 Gabrielian 0 1 Froljanov
11th round
April 30 2006
TPS 3 - 3 Ural
1 Ivanchuk = = Grischuk
2 Volokitin = = Shirov
3 Najer = = Akopian
4 Volkov = = Malakhov
5 Korneev = = Motylev
6 Kirjakov = = Sakaev
      Tomsk-400 3.5 - 2.5 Merija
1 Aronian 1 0 Shomoev
2 Morozevich = = Rychagov
3 Tkachev 1 0 Iskusnykh
4 Smirnov P 0 1 Nikolenko
5 Inarkiev 0 1 Devjatkin
6 Nepomniaschy 1 0 Gabrielian
      FINEK 3.5 - 2.5 MCF
1 Tiviakov = = Zvjaginsev
2 Movsesian = = Erenburg
3 Brodsky = = Galkin
4 Turov = = Potkin
5 Khajrullin 1 0 Grigoriants
6 Vitiugov = = Savchenko
Uniline 3 - 3 Termosteps
1 Ponomariov = = Gelfand
2 Najdich = = Rublevsky
3 Landa = = Khalifman
4 Tregubov = = Korotylev
5 Yakovich = = Belov
6 Sorokin = = Amonatov
      Economist-SGSEU 3 - 3 Ladja (Kazan)
1 Moiseenko = = Radjabov
2 Elianov = = Kasymzhanov
3 Roiz = = Timofeev
4 Tomashevsky = = Filippov
5 Djachkov = = Kharlov
6 Kornev = = Iljin
      Lada 3.5 - 2.5 South Ural
1 Alekseev = = Asrian
2 Areschenko = = Riazantsev
3 Yefimenko 1 0 Bezgodov
4 Grachev = = Kurnosov
5 Frolianov 1 0 Sveshnikov
6 Kharitonov 0 1 Romanov


Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2005