The Men Saint-Petersburg Championship

3-13 June, Saint-Petersburg, RussiaN Player ELO Title
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
Pts. Pl.
1
Sergey Ionov 2519
g
X
1
½
½
½
½
0
1
½
½
½
½
6
6
2
Nikita Vitiugov 2550  
0
X
1
0
1
½
1
1
½
½
1
1
7.5
III
3
Vasily Orlov 2450
m
½
0
X
1
1
1
0
0
0
0
1
0
4.5
8
4
Mikhail Zacurdajev 2400  
½
1
0
X
0
0
0
½
0
0
0
0
2
12
5
Denis Yevseev 2580
g
½
0
0
1
X
½
0
½
½
½
1
½
5
7
6
Aleksey Ivanov 2375  
½
½
0
1
½
X
½
0
½
0
0
½
4
9
7
Evgeny Alekseev 2640
g
1
0
1
1
1
½
X
1
½
0
1
½
7.5
4
8
Valery Loginov 2510
g
0
0
1
½
½
1
0
X
0
0
1
0
4
10
9
Pavel Anisimov 2500
m
½
½
1
1
½
½
½
1
X
½
½
0
6.5
5
10
Vasily Yemelin 2520
g
½
½
1
1
½
1
1
1
½
X
1
0
8
II
11
Evgeny Solozhenkin 2508
g
½
0
0
1
0
1
0
0
½
0
X
0
3
11
12
Valery Popov 2587
g
½
0
1
1
½
½
½
1
1
1
1
X
8
I
Main page Store
webmaster
Shahcom Company, © 2006