St.Petersburg Men Blitz Championship

Dec 25, 1999

Bullet Move to the round:
1 2 3 4 Q S F
Bullet Winners
Bullet List of players
Bullet View recorded games with Java-viewer
Bullet Download recorded games in zipped PGN

Round 1
Player   ELO    1   2   3    ELO   Player
Svidler, P 2684 1:0 1:0 2410 Sotsky, A
Alekseev, E 2400 0:1 1:0 1:0 2538 Ivanov, S
Aseev, K 2533 0:1 0:1 2396 Chepukaitis, G
Smirnov, L 2377 0:1 0:1 2530 Loginov, V
Popov, V 2523 1:0 1:0 2373 Karasev, V
Malcsev, A 2355 1:0 0:1 0:1 2509 Lugovoi, A
Yemelin, V 2500 0:1 0:1 2335 Malofeev, A
Eliseev, A 2327 1:0 0:1 1:0 2494 Shaposhnikov, E
Novik, M 2465 1:0 1:0 2320 Chjumachenko, A
Stotika, V 2316 0:1 1:0 1:0 2455 Martynov, P
Sivokho, S 2434 1:0 0:1 1:0 2308 Nikolaev, N
Arykin, A 2262 0:1 1/2 2425 Sergeev, V
Rusanov, M 2422 1:0 0:1 0:1 2255 Yezersky, V
Belyaev, V 0:1 0:1 2414 Shushpanov, V
Novikov, M 2413 1:0 1:0 Znamensky, V
Sharkov, I 0:1 1:0 0:1 2411 Ivanov, V
Top
 
Round 2
Player   ELO    1   2   3    ELO   Player
Shushpanov, V 2414 0:1 1/2 2684 Svidler, P
Loginov, V 2530 1:0 1/2 2413 Novikov, M
Ivanov, V 2411 1:0 0:1 0:1 2523 Popov, V
Lugovoi, A 2509 1:0 1/2 2400 Alekseev, E
Chepukaitis, G 2396 1/2 1:0 2465 Novik, M
Martynov, P 2455 1:0 0:1 0:1 2335 Malofeev, A
Yezersky, V 2255 1/2 1/2 1:0 2434 Sivokho, S
Sergeev, V 2425 0:1 0:1 2327 Eliseev, A
Ivanov, S 2538 0:1 1/2 2355 Malcsev, A
Chjumachenko, A 2320 1:0 0:1 0:1 2533 Aseev, K
Stotika, V 2316 1:0 1:0 2500 Yemelin, V
Shaposhnikov, E 2494 1/2 0:1 2262 Arykin, A
Nikolaev, N 2308 1/2 1:0 2422 Rusanov, M
Sotsky, A 2410 1:0 1:0 Belyaev, V
Znamensky, V 1:0 0:1 1:0 2377 Smirnov, L
Karasev, V 2373 1/2 1/2 1:0 Sharkov, I
Players losing two matches went off
Top
 
Round 3
Player   ELO    1   2   3    ELO   Player
Svidler, P 2684 1:0 1:0 2396 Chepukaitis, G
Loginov, V 2530 1:0 1/2 2335 Malofeev, A
Popov, V 2523 1/2 1/2 0:1 2255 Yezersky, V
Lugovoi, A 2509 1:0 0:1 1:0 2327 Eliseev, A
Aseev, K 2533 1:0 1:0 2410 Sotsky, A
Novik, M 2465 0:1 0:1 2373 Karasev, V
Martynov, P 2455 1:0 0:1 0:1 2400 Alekseev, E
Sivokho, S 2434 1:0 0:1 0:1 2316 Stotika, V
Sergeev, V 2425 1:0 0:1 0:1 2355 Malcsev, A
Shushpanov, V 2414 1:0 1:0 2262 Arykin, A
Novikov, M 2413 0:1 1:0 1:0 2308 Nikolaev, N
Ivanov, V 2411 0:1 1:0 1:0 Znamensky, V
Players losing two matches went off
Top
 
Round 4
Player   ELO    1   2   3    ELO   Player
Svidler, P 2684 1:0 1:0 2411 Ivanov, V
Aseev, K 2533 0:1 0:1 2355 Malcsev, A
Novikov, M 2413 1/2 1/2 1:0 2316 Stotika, V
Yezersky, V 2255 0:1 0:1 2373 Karasev, V
Lugovoi, A 2509 0:1 0:1 2396 Chepukaitis, G
Shushpanov, V 2414 0:1 0:1 2327 Eliseev, A
Popov, V 2523 1:0 1:0 2335 Malofeev, A
Loginov, V 2530 1:0 1/2 2400 Alekseev, E
Top
 
Quarterfinals
Player   ELO    1   2   3    ELO   Player
Svidler, P 2684 1:0 1/2 2355 Malcsev, V
Popov, V 2523 1:0 0:1 0:1 2530 Loginov, V
Novikov, M 2413 0:1 1/2 2373 Karasev, V
Chepukaitis, G 2396 0:1 0:1 2327 Eliseev, A
Top
 
Semifinals
Player   ELO    1   2   3    ELO   Player
Svidler, P 2684 1/2 0:1 2373 Karasev, V
Loginov, V 2530 0:1 1/2 2327 Eliseev, A
Top

Finals
Player   ELO    1   2   3   4    ELO   Player
For 1-2 places
Karasev, V 2373 0:1 1/2 0:1 2327 Eliseev, A
For 3-4 places
Svidler, P 2684 1:0 0:1 1:0 1:0 2530 Loginov, V
Top

Winners
 N  Player  Tl    ELO 
1 Eliseev, A 2327
2 Karasev, V m 2373
3 Svidler, P g 2684
4 Loginov, V g 2530
Top

Bullet List of players
Bullet View recorded games with Java-viewer
Bullet Download recorded games in zipped PGN

Main page Archive
Webmaster - Anton Gubanov
Shahcom Company, © 1999